Daniel Kostecki: Tematem rozmowy raport z posiedzenia Banku Rezerw Australii

[vimeo 325425461] https://player.vimeo.com/api/player.js