Daniel Kostecki: Tematem rozmowy raport z posiedzenia Banku Rezerw Australii

[vimeo 325425461] https://player.vimeo.com/api/player.js

Inwestycje w nieruchomości – Marcin Kubiak w rozmowie z Jackiem Kubrakiem

[vimeo 317267552] https://player.vimeo.com/api/player.js