Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

25 maja 2018 roku obowiąuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub inne Twoje dane podane przez Ciebie w ramach korzystania z usługi oferowanej za pośrednictwem strony comparic24.tv. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest FX Ekspert Marcin Wenus z siedzibą Kielcach (dalej jako „Administrator). Z Administratorem możesz się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na ww. adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: marcin.wenus[at]comparic24.tv

Kiedy, w jakim celu i oparciu o jaką podstawę Twoje dane będą przetwarzane

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady cztery z nich:

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. W naszym przypadku umową będzie najczęściej regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi eLearn lub webinary), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Dotyczy to również umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki Bez przetwarzania Twoich danych nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci zadowalającej Cię usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora w serwisie tego administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1 lit. f RODO.

Niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Taka konieczność może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub z działań podmiotów uprawnionych do uzyskania danych (np. sądy lub organy ścigania) – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1 lit. c RODO.

Twoja dobrowolna zgoda. Jest ona potrzebna zazwyczaj w przypadku, gdy świadczymy Ci usługi marketingowe. Dotyczy to również sytuacji, gdy w oparciu o zebrane dane usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich (co może mieć miejsce jedynie pod warunkiem, że wprost wyrazisz na to zgodę). Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do odwołania takiej zgody i zażądania usunięcia Twoich danych osobowych. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1 lit. a RODO.

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Jak długo Twoje dane będą przetwarzane

Twoje dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów o których wspomniano wyżej, lecz nie dłużej niż do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, w przypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – do momentu wygaśnięcia takiego obowiązku, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Kiedy i komu Twoje dane mogą zostać przekazane

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora oraz inne podmioty, o ile wprost wyrazisz na to zgodę. Twoje dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z jakimi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (są to tzw. „Podmiotami przetwarzającymi”). W naszym przypadku Podmiotami przetwarzającymi są operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów e-mail marketingu (zwłaszcza w sytuacji newslettera), kancelariom prawnym, podmiotom zajmującym się księgowością i audytami. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies i inne podobne technologie

Serwis Comparic.pl może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty. Strona internetowa Comparic.pl może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka nie zezwala stronie internetowej na dostęp do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Pliki cookies wykorzystujemy w celu analizowania ruchu na naszych stronach oraz w celach reklamowych Comparic.pl oraz naszych partnerów reklamowych. Pliki są wykorzystywane w sposób zbiorczy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Jak chronimy Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W szczególności, przy przechowywaniu Twoich danych korzystamy wyłącznie z usług najbardziej renomowanych i zapewniających w powszechnym odbiorze najwyższy poziom bezpieczeństwa profesjonalnych podmiotów zajmujących tą tematyką.

Informacje odnośnie ustawień cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych przetwarzanych przez Administratora oraz podmioty, którym zdecydowałeś się udzielić zgody na przetwarzanie Twoich danych (o czym mowa była wcześniej):

dostępu do danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu realizacji Twoich praw możesz je uzyskać kontaktując się z Administratorem.

Zgoda

Pamiętaj, że podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji celów, do jakich są zbierane.